Diana mini F+, Lomography X-Pro 100/Fuji Velvia 50/Fuji Velvia 100/Lomography Redscale 50-200 (35), July 2012 Shanghai/Zhujiajiao/Zhouzhuang/Hangzhou

# # # # # # # # # # #

November 2, 2013

Leave a Reply